Tag Archives: Adli Bilişim

Adli Bilişim nedir ?

Bilişim Suçu Nedir ? Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış bilişim suçu olarak ifade edilmektedir. Adli Bilişim; Bilişim sistemleri üzerinden genellikle veri olarak elde edilen delillerin toplanması, saklanması, derlenmesi ve analizi konusunda ilke ve standartlar oluşturan yeni bir bilim… Read More »